3/4 giờ bằng bao nhiêu phút, cách đổi giờ ra phút nhanh nhất

0
25868

Công cụ chuyển đổi giờ sang phút Online:

Nhập số cần đổi [giờ]


giờ

=

Kết quả [phút]


phút

3/4 giờ bằng bao nhiêu phút hay những kiểu bài toán tương tự đã trở trên quen thuộc với bộ môn toán học. Vậy cách đổi giờ sang phút như nào vừa nhanh lại đảm bảo độ chính xác!

3/4 giờ bằng bao nhiêu phút

1 giờ bằng 60 phút. 60 phút chia 4 bằng 15 phút

Vậy ¾ giờ =3 x 15 phút = 45 phút

Đáp số: ¾ giờ bằng 45 phút

3-4 giờ bằng bao nhiêu phút

Một số ví dụ tương tự về cách đổi giờ phút giây

Ví dụ 1: 7/4 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 444 phút
 2. 4440 phút
 3. 105 phút
 4. 420 phút

Đáp án C: 7/4 giờ bằng 105 phút

Ví dụ 2: 123 giây bằng bao nhiêu phút

 1. 2,05 Phút
 2. 1,23 phút
 3. 63 phút
 4. 12,3 phút

Đáp án A: 123 giây bằng 2,05 phút

Ví dụ 3: 0,5 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 12 Phút
 2. 15 phút
 3. 30 phút
 4. 45 phút

Đáp án C: 0,5 giờ bằng 30 phút

Ví dụ 3: 0,4 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 24 phút
 2. 84 phút
 3. 144 phút
 4. 240 phút

Đáp án A: 0,4 giờ bằng 24 phút

Ví dụ 6: 3,4 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 304 Phút
 2. 204 phút
 3. 45 phút
 4. 30 phút

Đáp án B: 3,4 giờ bằng 204 phút

Ví dụ 7: 280 phút bằng bao nhiêu giờ, phút

 1. 3 giờ 20 phút
 2. 4 giờ 0 phút
 3. 4 giờ 36 phút
 4. 5 giờ 20 phút

Đáp án C: 280 phút bằng 4 giờ 36 phút

Xem thêm:

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận